Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Boende i Råneå, Livet i Råneå, Råneås omland

Medborgardialog i Råneå 11 april

Välkommen till medborgardialog 11 april om Utvecklingsplan Råneå med omland!

Under mötet arbetar vi i grupper och tar oss an frågorna som ligger i fokus för den kommande utvecklingsplanen. Politiker och tjänstemän finns på plats. Gå gärna in på lulea.se/utvecklingranealänk till annan webbplats och läs mer om utvecklingsplanearbetet.

Dag och tid: 11 april kl 18.30 - 21.00
Plats: Råneskolans matsal

Bakom inbjudan står Maritha Meethz, kommunfullmäktiges ordförande.

Presskonferens 14 april

Den 14 april klockan 13.00 hålls en presskonferens om Utvecklingsplan Råneå med omland i Medborgarkontoret, lokal Ovanlädret. Maritha Meethz med flera politiker deltar.