Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Hertsöns dagverksamhet

Hertsöns dagverksamhet

Medborgardialoger med många kloka synpunkter

I arbetet med att ta fram Utvecklingsplan Hertsön-Lerbäcken har kommunen haft medborgardialog på Hertsöns dagverksamhet och mötesplatsen Hertsöns hjärtpunkt. Politikerna Lenita Ericson och Margareta Bladfors Eriksson deltog i mötet på dagverksamheten.

Utvecklingsplanen fokuserar på ett antal fastställda områden där Hertsön och Lerbäcken behöver utvecklas för att bli ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde. Under arbetet med att skriva planen söker kommunen input och synpunkter från människor på Hertsön och Lerbäcken.

- Det är många kloka och kreativa synpunkter som har kommit in. Det känns bra att ha dialog med de som kan området bäst, alltså de som bor och vistas på Hertsön och Lerbäcken, säger Lenita Ericson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Bland synpunkterna finns konkreta önskemål som till exempel grillplatser tillgängliga för rullstolar, såväl som många tips och idéer för hur kommunen kan främja demokratin och förbättra för barn och unga på Hertsön.

Alla synpunkter tas om hand och kommunen gör en prioritering av synpunkterna och önskemålen.

Läs mer om Utvecklinsplan Hertsön Lerbäcken.