Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Barn leker med såpbubblor

Jämställdhet ska integreras i kommunen

Under 2015 beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska arbeta med jämställdhet mellan män och kvinnor internt i organisationen. Luleåborna ska också få jämställd service och jämställt inflytande.

Hur arbetet ska gå till beskrivs i Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering.

Läs om fler hållbara beslut.