Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Jämför service på kommunens webbplats

Granska Luleå kommun via vår tjänst för att jämföra service. Just nu kan du jämföra grundskolor och Vård- och omsorgsboende.

Sedan tidigare har Luleå kommun tjänsten skattekollen på sin webbplats där man kan se fördelningen av hur kommunen satsar medborgarnas skattepengarna. För att ytterligare förbättra medborgarnas möjlighet att se vilken kvalitet som kommunen levererar, har Luleå kommun också en jämförelsetjänst. I den kan man jämföra delar av kommunens service med varandra.

För närvarande kan man att kunna jämföra kommunens olika grundskolor och vård- och omsorgsboenden mot varandra för att se hur väl de lyckas med sina uppdrag. Tjänsten kommer att byggas ut med fler områden där man som medborgare kan följa kvalitén i den kommunala verksamheten.

Tjänsten heter ”Jämför service” och återfinns på kommunens webbplats. Exempelvis kan man se hur många elever per lärare skolor har, hur många som klarar sina resultat och hur eleverna upplever tryggheten. När det gäller social omsorg kan man bland annat jämföra storleken på lägenheter mellan olika boenden. Man hittar även meritvärden, om personalen på boendet kan finska eller hur bra maten är på vård- och omsorgsboendet. 

Hitta tjänsten på www.lulea.se/jamfor