Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Många synpunkter under startmöte för Utvecklingsplan Hertsön Lerbäcken

Boende på Hertsön och Lerbäcken lämnade förslag på hur bostadsområdena kan utvecklas under medborgarmötet 18 februari.

Förslagen och synpunkterna berör allt från halkbekämpning till barns inflytande.

Alla synpunkter som kommit fram kommer att gås igenom av projektgruppen för Utvecklingsplan Hertsön Lerbäcken. De förvaltningar som kan påverka frågorna kommer att få ta del av dem.

Arbetet med utvecklingsplanen för Hertsön/Lerbäcken handlar om att hitta de områden där insatser är viktigast och prioritera dem.

För att ytterligare bredda bilden om vad boende på Hertsön /Lerbäcken vill och tycker om detta så kommer riktade dialoger i olika former att genomföras. Kommunen kommer även att bjuda in dem som anmält intresse till ett uppföljningsmöte innan sommaren, i maj eller juni. Då kommer deltagarna att få info om i vilket skede arbetet är och vad som blir nästa steg.