Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Startmöte för utvecklingsplan Hertsön Lerbäcken

Torsdagen den 18 februari hålls startmöte för utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken. Utvecklingsplanen ska visa vad visionen om ett hållbart Luleå innebär för Hertsön och Lerbäcken. Ett förarbete har gjorts och utifrån det har kommunfullmäktige beslutat vilka frågor som är viktigast i utvecklingsplanen. Frågorna är indelade i tre områden:

Illustration

Du kan bidra till hur Hertsön och Lerbäcken utvecklas inom de tre områdena på längre sikt. Vi som politiker är intresserade av att höra dina tankar. Under kvällen arbetar vi i grupper. Fundera på vilka områden du är intresserad av att jobba med.
Du kommer att få information om hur det fortsatta arbetet är tänkt att ske och kunna anmäla intresse för att fortsätta delta.

Plats: Hertsöskolans matsal
Dag och tid: Torsdag den 18 februari kl 18.30 – 21.00
Frågor: Kontakta Maria Strömgren, samhällsutvecklingskontoret,
maria.stromgren@lulea.se, telefon 0920-45 4996

Vi bjuder på fika!

Ett antal politiker från Luleå kommun deltar under kvällen.

Vill ni läsa mer, besök vår webb på lulea.se/utvecklinghertson

Utvecklingsplan, vad är det?

Luleå kommun har i bred dialog med olika grupper tagit fram Vision Luleå 2050 och Luleå kommuns översiktsplan, som beslutades av kommunfullmäktige 2013. Översiktsplanen beskriver hur vi vill ha det i framtiden och vad vi behöver göra på vägen dit för att uppnå visionen. Ett led i det fortsatta arbetet är att ta fram utvecklingsplaner i alla stadsdelar i Luleå och i de tre samlande byarna Råneå, Persön och Antnäs. Utvecklingsplanerna ska visa vad Vision Luleå 2050 innebär på lokal nivå. De första utvecklingsplanerna som ska tas fram är Råneå med omland, Hertsön/Lerbäcken och centrum.

Tillsammans fortsätter vi att utveckla det hållbara Hertsön och Lerbäcken.

Varmt välkommen den 18 februari!

Maritha Meethz
Kommunfullmäktiges ordförande