Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mikael Lekfalk blir Luleå kommuns nya kommundirektör

Mikael Lekfalk blir ny kommundirektör och efterträder Anne Karlenius som kommer att gå i pension. Mikael arbetar sedan augusti 2012 som socialchef vid Luleå kommun. Han är utbildad vid Hälsouniversitet i Östergötland.

Mikael Lekfalk

Mikael Lekfalk. Foto: Oskar Pettersson.

Tillträde som kommundirektör sker den 4 april 2016. Mikael har flera års erfarenhet av chef- och ledarskap från olika befattningar. Åren 2002 till 2005 arbetade han som socialchef vid Jokkmokks kommun och mellan 2005-2009 som socialchef vid Kalix kommun och 2009-2012 som socialchef vid Piteå kommun. Mikael har genomgått olika ledarskapsutbildningar.

– Mikael har en gedigen erfarenhet som chef och ledare. Han har en bred kunskap och kännedom kommunens verksamheter och har varit involverad i olika samverkansforum där fokus har varit utvecklingsfrågor såväl interna som länsövergripande och nationella. Han har mycket goda förutsättningar att anta utmaningen att arbeta för fortsatt utveckling av Luleå, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

I uppdraget som kommundirektör ingår att vara kommunens högsta tjänsteperson och VD för Luleå kommunföretag AB.

Ny chef kommunledningsförvaltningen

Idag är kommundirektören även chef över kommunledningsförvaltningen. Här genomförs en förändring som innebär att uppdraget som chef för kommunledningsförvaltningen flyttas över till rollen som biträdande kommundirektör. Den tjänsten innehas idag av Peter Kieri.

Tillförordnad socialchef

Då nuvarande socialchef lämnar sitt uppdrag kommer Gabriella Sjöström att tillförordnas som socialchef från och med 1 mars 2016. Gabriella Sjöström har idag uppdraget som ställföreträdande socialchef och har god insikt i socialförvaltningens verksamheter. Rekrytering av ny socialchef kommer att påbörjas snarast.