Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Göran Öhman, miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Niklas Nordström, kommunalråd, Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Göran Öhman, miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Niklas Nordström, kommunalråd, och Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, lovar minst 1500 nya bostäder under mandatperioden 2015-2018.

Så vill Luleås kommunledning möta bostadsbristen

Minst 1 500 nya bostäder ska byggas i Luleå kommun under mandatperioden 2015-2018. Det säger kommunledningen som nu vill öka tempot i bostadsbyggandet. Samtidigt är man självkritisk och säger att denna inriktning för bostadspolitiken borde ha startat för tio år sedan.

Dagens bostadsbrist hämmar tillväxten och gör det svårt för ungdomar att flytta hemifrån och för andra att flytta till Luleå. Den driver också upp bostadspriserna och gör det svårare för näringslivet att rekrytera personal.

– Vi har varit för försiktiga. Investeringen i Luleås nya vatten- och avloppssystem som gör det möjligt att bygga nya bostadsområden som Kronan och att förtäta i befintliga områden, skulle ha satts igång tidigare. Vi behöver volym för att komma till rätta med bostadsbristen, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

– Men det är lätt att vara efterklok. Nu arbetar vi för fullt med att skapa förutsättningar för de som vill bygga i Luleå. Vi har också stort fokus på att få fler aktörer intresserade av att bygga och utveckla Luleå. Det är ett av våra viktigaste uppdrag.

Mellan 2009-2011 stod bostadsproduktionen i Luleå i stort sett still, för att öka under perioden 2012-2014 då drygt 1 100 bostäder byggdes. Under fyraårsperioden 2015-2018 ska tempot ökas ytterligare.

I dagsläget görs följande bedömning för antalet färdigställda bostäder:

2015: 272 nya bostäder
2016: 384 nya bostäder
2017: 678 nya bostäder
2018: 624 nya bostäder

Det ger en totalsumma på 1 958 nya möjliga bostäder. Till det tillkommer enklare mindre bostäder som planeras, liknande de tillfälliga studentbostäderna på Bergviken.

– Vårt löfte är att det ska byggas minst 1 500 bostäder i kommunen fram till utgången av 2018, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Material från dagens presskonferensöppnas i nytt fönster

Frågor och svar

Varför har befolkningstillväxten avtagit under 2015?

Luleå ökade med 84 personer under 2015 (enligt kommunens statistik). Födelseöverskottet är dock positivt, plus 82 personer. Däremot minskar flyttöverskottet kraftigt jämfört med de senaste åren. Det beror till största delen på bostadsbristen. De bostäder som finns ligger också högt i pris, vilket leder till att fler bosätter sig i Luleås grannkommuner. Under 2015 minskade dessutom antalet inskrivna studenter på universitet något i jämförelse med 2014.

Vad beror bostadsbristen på?

Det går bra för Luleå. Baksidan av den starka tillväxten är växtvärk. Luleås befolkning har vuxit i snabbare takt än antalet nya bostäder. Det har byggts för lite under nästan hela 2000-talet och när bostadsbyggandet kom igång för ett par år sedan var det för sent för att möta den stigande efterfrågan.

Vilka risker löper Luleå kommun om vi inte får igång bostadsbyggandet?

Först och främst är detta en ohållbar situation för de som drabbas, inte minst ungdomar som vill flytta hemifrån. Bostadsbristen kostar Luleå 675 miljoner kronor om året enligt beräkningar från Swedbank sommaren 2015. Bostadsbristen medverkar även till rekryteringsproblem vilket hämmar Luleås ekonomiska tillväxt.

Risken med dagens situation är att Luleå inte fångar upp de som annars hade stannat i länet. De försvinner till storstadsregionerna och etablerar sig där.

Varför har inte bostadsbyggandet kommit igång tidigare?

Luleå saknade nödvändig infrastruktur för att snabbt kunna växa. Bland annat saknades vatten- och avloppskapacitet. Här har nu investerats närmare en miljard kronor i framför allt Östra länken, Luleås största va-projekt genom tiderna. Projektet möjliggör både nya bostadsområden som Kronan och förtätningar i befintliga områden.

Luleå har för få aktörer som har nödvändiga resurser för att kunna bygga bort bostadsbristen. Idag ser det bättre ut men vi behöver fortsätta jobba med att få hit fler aktörer som kan bygga och utveckla Luleå.

Varför är det inte bara att börja bygga på en gång?

Hela kedjan från idé till detaljplan, bygglov och färdig bostad är en process som tar många år. Kommunen arbetar intensivt med både plan- och projektarbete, till det krävs det aktörer som vill bygga.

Hur många bostäder planeras att byggas?

Förra året landade tillskottet på bostäder på ungefär 270. Under mandatperioden 2015-2018 bedömer vi att det finns möjligheter att bygga upp emot 2000 bostäder.

Vilken typ av bostäder planeras att byggas?

Det blir olika typer av bostadsformer. Det finns behov av studentlägenheter, hyreslägenheter, bostadsrätter, villor och trygghetsboenden. De sistnämnda är bra för de skapar en bostadscirkulation som frigör villor till barnfamiljer och lägenheter till ungdomar.

Det som planeras att byggas fördelar sig så här: hyresrätter 44 procent, trygghetsboenden 21 procent, villor 15 procent, bostadsrätter 14 procent och radhus 6 procent.