Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Lulebo

Foto: © Lulebo

Luleboaffären granskad

På uppdrag av kommunens revisorer har en granskning av försäljningsprocessen för Luleå kommuns och Lulebos fastigheter utförts av KPMG. Granskningen visade inga formella processfel.

Sammanfattningsvis konstateras i revisionsrapporten att arbets- och ansvarsfördelningen mellan bolagsstyrelsen, koncernstyrelsen och den politiska ledningen (kommunstyrelse och kommunfullmäktige) har skett enligt fastställt regelverk. Granskningen har inte funnit något formellt processfel i affärens arbets- och ansvarsfördelning. Försäljningsprocessen har hanterats enligt fastställda beslut gällande riktlinjer och policyer.

– Det känns bra att vi har fått ett kvitto på att det är korrekt hanterat och att vi nu kan lägga detta bakom oss. Lulebos fastighetsförsäljning har resulterat i att Rikshem har etablerat sig på Luleås bostadsmarknad och att intresset för att investera och bygga i Luleå har ökat, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

Revisorerna har identifierat vissa förbättringsområden och menar att kommunen borde ha avsatt mer tid till försäljningsprocessen och att kommunen och Lulebo borde ha upprättat en kommunikationsplan för att minimera kritiken om brister i information.

– Information till anställda och fackliga företrädare i kommunens bolag är ett chefsansvar. Vi delar synpunkterna att det borde ha skötts bättre och tar lärdom av det, säger Yvonne Stålnacke.

Läs hela revisionsrapporten häröppnas i nytt fönster