Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Human Rights Watch undersökte hur Luleå ta emot ensamkommande flyktingbarn

Rebecca Riddell och Lydia Gall från Human Rights Watch (på höger) träffade överförmyndarexpedtionen i Stadshuset.

Human Rights Watch besökte Luleå

Den internationella människorättsorganisationen Human Rights Watch har undersökt Luleå kommuns mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Syftet med besöket var att bättre förstå situationen för ensamkommande flyktingbarn i Europa.

-Vi vet att Sverige står under ett enormt tryck men att institutionerna gör så gott de kan för att se till barnens bästa. Det finns en massa god vilja här. Det är bra att använda positiva exemplen i andra länder också, förklarar Lydia Gall som är researcher för Human Rights Watch.

Tillsammans med kollegan Rebecca Riddell besöker hon flera svenska städer och småorter mellan Luleå och Malmö för att sammanställa en rapport som ska vara klar senare under året. Rapporten ses som rekommendation till regeringar i andra länder. De tittar på asylprocessen, boendeförhållanden och gode-man-förfarandet.

Vid Luleå kommun intervjuade Human Rights Watch ensamkommande flyktingbarn och personal på olika boenden, socialförvaltningen samt gode män och överförmyndarexpeditionen.