Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rådig insats 2015

Från och med år 2003 delar Räddningstjänsten ut utmärkelsen "Rådig insats" till person/personer som under året visat mod och rådighet. Fredagen den 11 december tilldelades följande personer "Rådig insats"  i anslutning till luciafirande på brandstationen. 

 • Per-Anders Eriksson stoppades av en trafikant vars man blivit sjuk i bilen. Per-Anders påbörjade hjärt- och lungräddning till dess att ambulansen anlände och tog över.
 • Therese Omnell upptäckte grannens hund på vägen. Hon åkte dit och fann hundens ägare på marken. Therese larmade SOS Alarm och genomförde hjärt- och lungräddning till dess att ambulansen anlände och tog över.
 • Jonas Johansson hade badat klart på Pontusbadet och befann sig i entrén när han hörde rop på hjälp från bassängen. Han upptäckte en pojke som höll på att drunkna, hoppade i och drog in honom till kanten av bassängen.
 • Johan Åström var ute och promenerade i Alvik och upptäckte att det brann i grannens garage. Han ropade: ”-Det brinner”, vilket hördes av Christer Wikström som tog med sig en brandsläckare. De lyckades få ut mannen som var i garaget och släckte branden i gräsklipparen.
 • Johan Söderling var på väg till isbrytaren Frej och hörde ett svagt ljud och israssel vid kajen och lokaliserade var det kom ifrån. Han rusade dit och upptäcktäckte en man i vattnet. Johan larmade SOS Alarm, hoppade ner i vattnet och höll fast mannen till dess att räddningstjänsten och ambulansen anlände.

De kriterier som måste vara uppfyllda för erhållande av utmärkelsen är:

 • vederbörande ska ha gjort mer än vad som kan förväntas
  och
 • hon eller han ska ha räddat eller försökt rädda livet på en
  medmänniska eller förebyggt fara för andra människor eller
 • ska hon eller han ha räddat eller försökt rädda stora
  materiella värden eller
 • ska hon eller han ha undanröjt en olycka som skulle orsakat
  stora konsekvenser på miljön.

Räddningsbragden ska dessutom ha utförts inom Luleå kommun eller av person som är skriven i Luleå men uträttat bragden inom Sveriges gränser.

Räddningschefen utser tillsammans med räddnings‐ och beredskapsutskottet mottagare av utmärkelsen. Valet kan inte överklagas.

Utmärkelsen delas normalt ut på räddnings‐ och beredskapsutskottets möte i december.

Från vänster: Jonas Johansson, Per-Anders Eriksson, Therese Omnell och Johan Söderlind.