Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stefan Löfven gratulerar tillväxtkommunen Luleå

Idag besökte statsminister Stefan Löfven Luleå för att ta del av framgångskonceptet bakom Luleås utveckling. I samband med seminariet ”Luleå forum för innovation och tillväxt” gratulerade han till priset Årets tillväxtkommun 2015.

Stefan Löfven

Stefan Löfven berömde Luleå. Foto: Frank Rizo.

Statsministern medverkade med ett kort anförande under seminariet där han berättade vilka satsningar regeringen gör för att stimulera till innovation och tillväxt.

– Jag vill börja med att säga grattis till Luleå som blivit både Norrlands superkommun och nu senast Årets tillväxtkommun! Ni har slagit in på en väg som är rätt, inte bara för Luleå utan även för hela Sverige, menade Stefan Löfven och fortsatte:

– Luleå kombinerar på ett framgångsrikt sätt kontinuitet med förnyelse genom att välkomna den snabba omställning som sker i samhället. Det är så kommuner växer och det är så Sverige växer. Man kan inte backa in i framtiden. Nyckelordet är att våga.

Under besöket i Luleå har Stefan Löfven träffat och samtalat med såväl företagare som forskare. Han har även fått tillfälle till samtal med några av de näringslivs- och organisationsföreträdare som målmedvetet använder jämställdhet och mångfald som verktyg i tillväxt- och utvecklingsarbetet.

Kommunalråd Yvonne Stålnacke, statsminister Stefan Löfven, kommunalråd Niklas Nordström, tillväxtchef Anna Degerman.

Kommunalråd Yvonne Stålnacke, statsminister Stefan Löfven, kommunalråd Niklas Nordström, tillväxtchef Anna Degerman. Foto: Frank Rizo.