Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu har Rikshem tillträtt fastigheterna

Rikshem har tillträtt fastigheterna den första december.

Anna-Stina Nordmark Nilsson, Lulebo, Anne Karlenius, Luleå kommun och Joakim Bill, Rikshem.

Tillträdet skedde den första december. Det betyder att Rikshem nu är ny ägare till 1 604 lägenheter och fem kommunala fastigheter i Luleå. Köpesumman är drygt 1,6 miljarder kronor. Rikshem förbinder sig att bygga 560 nya lägenheter under de kommande sju åren.

Kommunfullmäktige har den 24 november godkänt att affären får verkställas trots att beslutet om ändring av Lulebos ägardirektiv ännu inte vunnit laga kraft.

Lulebos styrelse ska på nästa styrelsemöte besluta om de kommer att utnyttja kommunal borgen för nyupplåning.