Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bostadslösning för ensamkommande flyktingbarn

På en presskonferens berättar kommunledningen och företagare Tobias Lindfors om lösningen

Kommundirektör Anne Karlenius, kommunalråd Yvonne Stålnacke, Maarit Enbuske, chef arbetsmarknadsförvaltningen presenterar en boendelösning tillsammans med företagare Tobias Lindfors.

Luleå kommun ingår ett avtal med entreprenören Tobias Lindfors om att 80 ensamkommande flyktingbarn ska få tillfälligt boende på Hotell Nordkalotten. Hotellet är sedan i höstas studentboende och från januari väntas 132 studenter från hela världen flytta in.

-Vi är oerhört glada att vi kan lösa boendesituationen för ensamkommande flyktingbarn. Luleå har en lång tradition av att ta emot flyktingar och det har också haft en stor betydelse för Luleås utveckling, förklarar kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

Kommunen ska ta emot 260 ensamkommande flyktingbarn som söker asyl nästa år. I dagsläget finns sex boenden med 95 platser. Ytterligare 23 platser har skapats genom att fler delar rum, totalt 118 ungdomar alltså. Två nya mindre boenden öppnas inom kort. Men det räcker inte.

- Bostadssituationen är väldigt ansträngd. Vi har även 80 barn utplacerade i hela Sverige som vi gärna vill få hem. Vi hade redan scannat av privata aktörer för att kunna lösa utmaningen, säger Maarit Enbuske, chef för arbetsmarknadsförvaltningen.

Tobias Lindfors, vd StudentConsulting vill bygga ett integrationscentrum i Luleå.

Tobias Lindfors, vd StudentConsulting har i höstas köpt Hotell Nordkalotten och erbjudit studentboenden där. Från och med januari kommer både internationella studenter och ensamkommande flyktingbarn att bo i samma hotell.

- Vi vill gärna ställa upp i ett sådant krisläge. Hade det bara handlat om boende hade jag inte gjort det. Här kan vi kombinera boende och integration, det blir ett integrationscenter i Luleå, förklarar Tobias Lindfors.

Nyss förvärvade han utbildningsföretaget MiROi som ska vara en viktig del i integrationen. Avtalet som direktupphandlades löper på sex månader och gäller 80 platser som kan utökas till 120 platser.

 

Kommundirektör Anne Karlenius

 

Luleå kommun rekryterar just nu ett 30-tal anställda till boendet som ska vara bemannat dygnet runt.

Behovet av gode män till flyktingbarn är stort. På senare tid har många barn under 16 år kommit. För dem söker kommunen även familjehem.

Flyktingfrågan berör många verksamheter inom Luleå kommun, förklarar kommundirektör Anne Karlenius.

-Nyanlända är viktiga för att klarar av kompetensförsörjningen i framtiden.

Kommunen får ersättning från Migrationsaverket för boenden (1900 kr per plats och dygn).