Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vårt Luleå tar upp tillväxt

Ett nytt nummer av kommunens tidning Vårt Luleå är på väg ut i brevlådorna. Temat den här gången är tillväxt i olika former.

Omslag Vårt Luleå

Luleås befolkning växer, även om bostadsbristen är en flaskhals. Men 2016-2017 beräknas över tusen nya bostäder byggas. Mest på Porsön, Mjölkudden och i centrum.

Ett uppslag handlar om konsten att bygga energisnålt. Ett exempel finns i Kallax.

Och så uppmärksammar vi förstås att Gammelstads kyrkstad inleder 20-årsjubileet som världsarv.

Mer ur innehållet:

  • En nationalekonom om tillväxt
  • Tidsplan för Östra länken
  • Utvecklingsplaner för Luleå
  • Flyktingar och asyl
  • Nya böcker om Luleås historia

Om tidningen uteblir finns exemplar att hämta på turistbyrån eller biblioteken. Du kan också läsa den här