Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå gott exempel i arbetet med klimatanpassning

Sveriges kommuner och landsting lyfter Luleås arbete med att anpassa staden till klimatförändringarna som ett gott exempel i sin skrift Klimatanpassning och nybyggnationlänk till annan webbplats.

Luleå kommun har tagit fram riktlinjer för anpassning till varmare och blötare klimat vid planering av nybyggnation, infrastruktur och anläggningar. Riktlinjerna tar upp havsnivå, flöden i älvar, vattennivå i vattendrag, värmebölja och regn.

"Det var lätt att använda scenarierna på SMHI:s hemsida" berättar samhällsstrateg ekologi Lena Bengtén, som har ansvar för riktlinjerna.

"I alla fall så länge man fokuserar på nybyggnation. Men om man ska bedöma svaga punkter i nuvarande bebyggelsestruktur blir det genast mer tidskrävande."

Riktlinjer för klimatanpassning finns att läsa på webben.

Nästa steg är att arbeta in riktlinjerna i översiktsplanen. Den största utmaninen är hantering av skyfall. Luleå kommun ska se över sin katastrofberedskap med utgångspunkt från extrema väderhändelser som skyfall och översvämning.