Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Glada vinnare

Glada vinnare och prisutdelare! Från vänster: Mats Hermansson, vd Sweco Strategy, Katrien Vanhaverbeke, kanslichef Arena för Tillväxt, Anna Degerman, tillväxtchef Luleå kommun, Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun, Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun, Anders Josefsson, gruppledare för moderaterna i Luleå kommun. Foto: Tommy Andersson.

Luleå är Årets Tillväxtkommun 2015

Luleås positiva utveckling de senaste åren har resulterat i priset Årets Tillväxtkommun 2015 som idag delades ut av Arena för Tillväxt och Sweco.

Årets tillväxtkommun

Sedan 1998 har Arena för Tillväxt tillsammans med konsultföretaget Sweco utsett Årets Tillväxtkommun i Sverige. Priset synliggör kommuner som aktivt skapar förutsättningar för sin tillväxt och som har uppvisat en utveckling utöver det vanliga.

Priset går i år till Luleå kommun, med följande motivering:

”Luleå kommun är uppstickaren i norr som framgångsrikt kombinerar kontinuitet och förnyelse. Förflyttningen från järn- och stålstad till kunskaps- och IT-stad med ett växande tekniskt universitet, skapar en bra grogrund för fortsatt tillväxt. I samverkan med regionen siktar Luleå på en stark internationell attraktionskraft, vilket redan har lett till flera internationella etableringar. Ett visionärt politiskt ledarskap, och en målmedveten bostadspolitik och samhällsplanering gör Luleå till en kommun som bygger för framtiden.”

– Vi är väldigt glada och stolta idag. Tidigare i år blev vi Årets superkommun i Norrland och nu Årets tillväxtkommun i Sverige. Utmärkelserna är ett kvitto på att vi jobbar rätt och att vi har hittat bra samarbetsformer, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

– Luleå har en fantastisk potential och kommunen jobbar dagligen för fortsatt tillväxt och med att tillsammans skapa möjligheter för alla som bor och verkar här, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Priset delades ut idag på Sveriges Kommuner och Landstings kongress i Karlstad av finansminister Magdalena Andersson och Arena för Tillväxts kanslichef Katrien Vanhaverbeke. På plats för att ta emot priset var kommunalråden Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström tillsammans med moderaternas gruppledare Anders Josefsson och kommunens tillväxtchef Anna Degerman.

Prisutdelning Årets tillväxtkommun

Från vänster: Katrien Vanhaverbeke, kanslichef Arena för Tillväxt, Magdalena Andersson, finansminister, Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun, Niklas Nordström, kommunalråd Luleå kommun, Anna Degerman, tillväxtchef Luleå kommun, Anders Josefsson, gruppledare för moderaterna i Luleå kommun. Foto: Tommy Andersson.

Om priset

Bedömningskriterierna för Årets Tillväxtkommun består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Utveckling av befolkning, sysselsättning och skattekraft är några av nyckeltalen i den kvantitativa bedömningen. Varje år rankas kommunerna efter dessa nyckeltal och en topplista sammanställs, baserat på utvecklingen över ett respektive tre år. I nästa steg gör juryn en kvalitativ bedömning. Politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande utgör grunden för den kvalitativa bedömningen av kommunerna.

Juryn består av två representanter från Arenans kansli, en representant från Sweco Strategy och två representanter från var och en av Arenans ägare (Sveriges Kommuner och Landsting, Swedbank och ICA).

Förra årets vinnare var Sundbyberg, och åren dessförinnan gick priset till Stockholm (2013), Falkenberg (2012) och Nacka (2011).

Läs mer på www.arenafortillvaxt.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.