Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bra betyg till Luleå kommuns webbplats

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har granskat landets samtliga kommunala webbplatser. Luleå kommun får bättre betyg än genomsnittet inom alla verksamhetsområden utom ett.

Varje år testar Sveriges kommuner och landsting, SKL, Sveriges 290 kommuners webbplatser utifrån vilken information de kan hitta inom 12 områden. Allt fler förväntar sig att hitta svar på frågor och kunna utföra tjänster på kommunernas webbplatser. 

Årets undersökning visar att Luleå kommun har förbättrat sin information sedan föregående år med 1 procentenhet och ökat från ett medelvärde på 86 till ett medelvärde på 87 av 100 möjliga. Den kommun som har bäst är Helsingborg med 96 procentenheter. Totalt finns 54 kommuner inom de 10 högsta poängen i mätningen.

Områden som mäts

I listan nedan finns varje område med Luleå kommuns poäng och riksgenomsnittet inom parantes.

 • ​Öppenhet & påverkan, 86 (72) 
 • Förskola, 94 (83) 
 • Grundskola, 88 (83) 
 • Gymnasieskola, 88 (75) 
 • Äldreomsorg, 87 (86) 
 • Individ- och familj, 92 (87) 
 • Handikappomsorg, 62 (64) 
 • Bygga & Bo, 88 (85) 
 • Gator/vägar m.m., 100 (85) 
 • Tillstånd, näringsliv m.m., 100 (96) 
 • Ideell sektor, kultur & fritid, 88 (80) 
 • Sökfunktion, 74 (63) 

Förbättringsområden

Trots ett bra resultat så behöver vi förbättra informationen om handikappsomsorg och äldreomsorg. Även vissa texter behöver förbättras så att sökmotorer hittar dem enklare, exempelvis information om skollov och ledigheter.

Luleå kommun behöver bygga ut tjänsten jämför service med data och nyckeltal inom områdena hemtjänst, fritid, kultur, gymnasieskola och förskola.

Luleå kommun saknar också e-tjänst och självservice för bygglov vilket är en tjänst som enligt undersökningen efterfrågas av både företagare och invånare. Förutom att ansöka om bygglov vill de även följa processen digitalt.

Hitta hela undersökningen på SKLs webbplatslänk till annan webbplats.