Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Karta över vilka områden som berörs av en kommande försäljning.

Karta över vilka områden som berörs av en kommande försäljning.

Lulebos kommande investeringar och försäljningar

Idag presenterade Lulebo vilka bostadsområden och adresser som berörs i den kommande försäljningen av 1 400 lägenheter. Man berättade även om vilka planer som finns för att bygga nya lägenheter.

Lulebos ägare, Luleå kommun, har fastslagit nya ägardirektiv för Lulebo AB. Det innebär att Lulebos andel av det totala hyresbeståndet i Luleå ska ligga inom intervallet 45-50 procent. Med det som bakgrund har Lulebo sedan tidigare gjort en överenskommelse med Rikshem om en försäljning av drygt 1 600 lägenheter. 

Nu inleds nästa försäljningsprocess som omfattar cirka 1 400 lägenheter. De fastigheter som kommer att bjudas ut till försäljning finns i bostadsområdena Björkskatan, Centrum, Gammelstad, Hertsön, Porsön, Råneå och Örnäset (se lista med adresser i nedanstånde folder).

Planen är att försäljningarna ska vara klara under första kvartalet 2016. Berörda hyresgäster har informerats.

Nya investeringar på gång

I ägardirektiven fastslås också att Lulebo ska bygga 1 000 nya lägenheter under perioden 2014-2023. Hittills har 249 stycken nya lägenheter färdigställts.

Lulebos påbörjade och planerade investeringar ska ge ytterligare 1 055 nya lägenheter, varav drygt 200 trygghetsboenden. Det rör sig både om nybyggnationer och om påbyggnationer av befintliga lägenhetshus.

Läs mer i foldern Lulebos kommande investeringar och fastigheter som erbjuds till försäljningöppnas i nytt fönster.

Ritning på lägenhetshus på Björkskatan där 54 nya lägenheter planeras.

På Björkskatan ska Lulebo bygga 54 lägenheter.