Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vårt Luleå om framtidens skola

Nya numret av Vårt Luleå handlar nästan helt om skolan och dess många utmaningar. Lärarbrist, stora pensionsavgångar och ökande befolkning är faktorer som belyses.

Skolan angår alla, direkt eller indirekt. Den är kommunens största verksamhet och står för 40 procent av budgeten.

En målbild för framtidens skola har antagit av kommunfullmäktige och i höst presenteras ett förslag till ny skolstruktur.

Tidningen kommer i brevlådorna 29 augusti. Om du inte får tidningen går den att hämta på turistbyrån eller på biblioteken.

Du kan också läsa den här