Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kraftig minskning av våldsbrotten

Våldsbrotten fortsätter att minska i Luleå kommun. Under det första halvåret 2015 handlar det om nästan en 25-procentig minskning av antalet anmälda våldsbrott.

Under sommaren har en rad grova våldsbrott i Sverige fått stor uppmärksamhet. Men enligt statistiken hos Brottsförebyggande rådet (Brå) över anmälda brott har det inte skett någon ökning av våldsbrotten under det första halvåret.

För Luleås del kan man tvärtom se en kraftig minskning av våldsbrotten, till exempel rån och misshandel. Under årets första sex månader anmäldes 221 sådana brott jämfört med 289 under samma tid 2014. Jämfört med 2010 handlar det om nästan en halvering av antalet våldsbrott.

Flera andra brottstyper minskade också under första halvåret, bland annat cykelstölder och skadegörelse. Bostadsinbrotten ökade däremot och uppgick till 34 stycken.

Totalt ökade ändå antalet anmälda brott i Luleå något under det första halvåret.  Det beror på betydligt fler av polisen upptäckta narkotikabrott och trafikbrott.