Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun diskuterar klimatpåverkan

Igår deltog Luleås kommunalråd Niklas Nordström i en samtalspanel om städer och minskad klimatpåverkan i Almedalen.

Samtalet handlade om de möjligheter som en kommun har att jobba med dessa frågor, som kollektivtrafik, cykelvägar, förnybara bränslen och trähus.

Kommunerna önskar statligt stöd för bland annat innovationer, höjd skatt på fossila bränslen och tydliga långsiktiga mål och regler.

I debatten deltog borgmästare från Norge, Finland, Island och Danmark. Seminariet arrangerades av flera olika organisationer som Global utmaning, WWF, Stockholm Enviroment Institute med flera.