Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Så hanterar Luleå kommuns varslet från Brandmännens Riksförbund

Idag bryter konflikten ut som Brandmännens Riksförbund varslat om. Konflikten berör personal vid Luleå kommun, men störningarna bedöms som ringa. Cirka 10 beredskapsbrandmän omfattas av BRF:s varsel.

Den 25 maj mottog de centrala arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta ett konfliktvarsel från Brandmännens Riksförbund, BRF. Trots att förhandlingar pågått under lång tid och medlare har kallats in, har man inte lyckats komma överens om ett nytt avtal för deltidsbrandmän/RiB-personalen.

Överläggningar har genomförts lokalt med Brandmännens Riksförbund, för att klargöra på vilket sätt varslet påverkar räddningstjänstens verksamhet.

Förenklat innebär varslet att BRF:s beredskapsbrandmän kommer fortsätta att utföra räddningstjänstuppdrag och livräddande sjukvårdsuppdrag.

-Det kan det bli en del besvärligheter internt, däremot förväntar vi oss inga stora konsekvenser för tredje man. Det är mycket olyckligt att BRF valt att gå ut i konflikt men BRF har lagt ett ansvarsfullt varsel med fokus på att genomföra de akta räddningsinsatser som uppstår, säger räddningschefen Patrik Bylin.

-Jag är fullständigt informerad om läget och känner mig trygg med den räddningsorganisation vi har och vet att den kan hantera alla uppkomna situationer.

Räddningstjänsten i Luleå kommun har deltidsstation i Råneå. Cirka 10 beredskapsbrandmän omfattas av BRF:s varsel.