Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya bostäder ger Luleå en topplacering

591 nya bostäder färdigställdes i Luleå i fjol. Räknat per invånare ger det Luleå kommun en niondeplats i landet.

Det är SCB som sammanställt bostadsbyggandet under 2014. Stockholmsförorter dominerar tio-i-topp-listan, som mest byggdes 19 nya bostäder per tusen invånare i Knivsta.  

I Luleå tillkom i fjol 591 bostäder i flerfamiljshus och småhus. Det motsvarar 7,8 bostäder per tusen invånare och ger kommunen en niondeplats på listan.

Bostadsbyggandet i landet har ökat de senaste åren. Men det är från en låg nivå och ökningen handlar enbart om lägenheter i flerbostadshus. Under 2014 färdigställdes knappt 30 000 nya bostäder i landet. Det kan jämföras med cirka 67 000 nya bostäder 1991.