Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
En fjäril sitter på ett barns händer

Fler ska känna till rättigheterna för personer med funktionsnedsättning

Regeringen ska genomföra en kommunikationssatsning för att öka medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det är Myndigheten för delaktighet som i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen får i uppdrag att genomföra kommunikationssatsningen, för att öka kunskaperna hos såväl allmänhet som arbetsmarknad och hos gruppen i fråga. 

- Det här är viktigt och något som det finns ett behov av. Större kunskap i samhället hjälper kommunerna i arbetet med att förbättra för personer med funktionsnedsättning, säger Ullacarin Palm, samhällsstrateg demokrati i Luleå kommun.

Rättigheterna för kvinnor och män samt flickor och pojkar med funktionsnedsättning utgår ifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats som Sverige har skrivit under. Eftersom barn är en viktig målgrupp ska Barnombudsmannen ge expertstöd när det gäller att belysa betydelsen av barns rättigheter på området.

Kommunikationssatsningen ska genomföras mellan 2015 och 2017.

Regeringen beskriver satsningen på sin webbplats.länk till annan webbplats