Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Projekt vill nyansera bilden av islam

Rasism och islamofobi är ett samhällsproblem i Sverige och i Norrbotten. Projektet M.I.O. erbjuder föreläsningar för länets företag och organisationer för att ge en bredare och mer nyanserad bild av islam och muslimer.

M.I.O. står för ”Mångfald, Islamfobi, Organisering”. Projektet är ett initiativ av Sensus studieförbund och vill öka mångfald, kunskap och öppenhet samt göra det lättare för muslimer att organisera sig så att Norrbotten blir en plats för alla.

Utbildning och ökad föreningsverksamhet leder till förståelse och minskad intolerans.  Genom att öka muslimska gruppers förmåga att organisera sig blir det enklare att påverka både den egna livssituationen och samhället i stort.

Projektet erbjuder föreläsningar för företag och organisationer om rasism och islamfobi, hur det tar sig i uttryck och vilka konsekvenser det kan ha för Sverige och världen.

Finansiärer är Norrbottens Läns Landsting, Luleå kommun, Kiruna kommun och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Kontaktpersoner:

Anna Waara, Projektledare

anna.waara@sensus.se, Tel: 0920-25 99 86

Aya Mohammed, Verksamhetsutvecklare

aya.mohammed@sensus.se  Tel: 0920-25 99 87

Härlänk till annan webbplats får du veta mer om projektet.