Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

”Friktion ger värme” - Så fortsätter romsk inkludering

Konferensens moderatorer Martin Sande och Tanja Hagert pratar om det fortsatta arbetet.Foto: Kjell Öberg

Konferensen Romsk inkludering - om rätten till innanförskap avslutades idag med några förslag om hur arbetet kan fortsätta. Delad makt och delat ansvar är ett arbetssätt som Sveriges Kommuner och Landsting vill pröva tillsammans med romer. En ny modell för medskapande utvecklas, som också kan användas för andra grupper.

- När man gör saker ihop, ger det ofta friktion, men då blir det varmt också, sade konferensens moderator Martin Sande som ska sätta igång processen.

Tanja Hagert, romsk brobyggare i Luleå kommun, ser fram emot de riktiga samråden.

- Där ska vi lära oss att samarbeta på lika villkor. Det är nu på oss, att våga ta plats.

Luleå kommun har anställt tre unga romer som ska bygga broar mellan den egna gruppen och samhället. Brobyggarna diskuterades flitigt under konferensen, de flesta var överens om att de ska fortsätta med sitt uppdrag. Länsstyrelsen i Stockholm ska föreslå att regeringen förlänger stödet till kommunerna så att brobyggarna kan fortsätta med sitt arbete.

Katarina Parfa Koskinen (t v) jobbar tillsammans med brobyggarna Regina Lindberg och Kyösti Lindberg för att sprida kunskaper om romer. Foto: Kjell Öberg

Modersmålundervisningen i romani chib

Från och med hösten 2015 finns en utökad rätt om undervisning i ett nationellt minoritetsspråk. Skolverket jobbar för fullt med att ta fram läromedel i romani chib (som betyder romskt tungomål och är ett samlingsnamn för de olika romska dialekterna).

- 40 personer med goda kunskaper i romani chib ska utbildas i höst till modersmållärare på Södertörn högskola. Lagen ändras också i det avseendet att fjärrundervisningen tillämpas, meddelade Mats Wennerholm från Skolverket.

Konferensens arrangörer var Luleå kommun, Norrbottens läns lansting och föreningen Romanikvinnans rätt i samhället. Över 200 personer, romer från hela Sverige, tjänstemän från kommuner och andra offentliga institutioner deltog.