Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Ett barn klättrar i en lekställning

Foto: Fredrik Broman

Att tänka efter före - seminarium om sociala investeringar

Det finns en stor medvetenhet om att det lönar sig, både mänskligt och ekonomiskt, att ge rätt stöd i rätt tid. Ändå kan det vara svårt för kommunerna att visa lönsamheten för insatserna när de gör budget. Därför anordnas ett seminarium 29:e april.

I Sverige satsar samhället ca 3,5 miljoner kronor på varje barn - från att de föds till att de går ut gymnasiet. Räcker det eller behövs det även riktade sociala investeringar från kommunen? Vad ska man i så fall satsa på och hur ska det organiseras från kommunens sida?

Syftet med seminariet Att tänka efter före är att besvara de här frågeställningarna genom att dels presentera unika utvärderingsresultat och beräkningar av sociala investeringsprojekt, dels presentera förslag på hur kommunen kan organisera och styra sociala investeringar.

Konferensen riktar sig till politiker, kommun- och förvaltningschefer inklusive ekonomichefer och andra intresserade. 

Tid: 29 april 2015 kl 10:00 - 16:00
Plats: Sunderby folkhögskola