Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke om romsk inkludering

Konferensen vill uppmärksamma romers situation och väcka tankar och resonemang kring inkluderande och exkluderande normer. Kultur- och demokratiminister Bah Kuhnke talar liksom den tidigare integrationsministern Erik Ullenhag. 

Arrangörer är Luleå kommun, Norrbotten läns landsting och föreningen Romanikvinnas rätt i samhället. Programmet består av föreläsningar, samtal, musik och film. Ett kort utdrag ur en ny dokumentär om Katarina Taikon premiärvisas.

Förutom den nuvarande och tidigare integrationsministern pratar företrädare från Arbetsförmedlingen, Skolverket, Länsstyrelsen Stockholm om arbetet med romsk inkludering. En stor vikt ligger dock på romernas egna berättelser.

Bland annat berättar Berith Kalander, vars mamma Hanna Brezinska överlevde förintelselägret Auschwitz, om hur det är att höra hemma i två läger. Diana Nyman och Simon Wallengren pratar om sitt arbete i kommissionen mot antiziganism.

Och inte minst uppmärksammas Luleå kommuns arbete med romsk inkludering, där bland annat tre unga romer bygger broar mellan samhället och den egna gruppen.  

- Vi hoppas att konferensen väcker intresse för romernas situation. Vi vill ge de som jobbar på kommuner, landsting och andra institutioner mer kunskaper och redskap som hjälper dem i arbetet med romsk inkludering, säger brobyggaren Tanja Hagert som även är moderator på konferensen.

Konferensen romsk inkludering äger rum den 22-23 april 2015 på Nordkalotten Hotell & Konferens och riktar sig till politiker, anställda inom offentlig sektor, romer och intresserad allmänhet.

Anmälan: www.minoritetskonferens.selänk till annan webbplats

Kontaktpersoner: Tanja Hagert, romsk brobyggare, 070- 768 6437

Katarina Parfa Koskinen, projektledare Luleå kommun, 0920- 45 5657

Mikael Törmä, strateg nationella minoriteter Norrbotten läns landsting,

070- 467 78 92