Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Flera kommunala tjänstemän sitter kring ett konferensbord.

Samverkan kring delaktighetsfrågor

Kommunen testar ett nytt arbetssätt för att besvara den årliga enkäten om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Representanter från kommunens olika verksamheter träffas och fyller i enkäten gemensamt, vilket ger ett större kunskapsutbyte kring frågorna.

- På det här sättet hjälper vi varandra och ser om det här är ett vettigt sätt att jobba på, inleder Ullacarin Palm, samhällsstrateg inom demokrati.

Syftet är att ha koll på vad kommunen gör för att förbättra delaktigheten, vilka fel och brister som fortfarande finns och vad som behöver förbättras. Luleå kommun har sedan tidigare ett bra arbete kring tillgänglighetsfrågor och rankades bäst i landet på flera områden i den förra undersökningenlänk till annan webbplats.

Myndigheten för delaktighet vill ha svar på hur Luleå kommun arbetar med delaktighet i och tillgänglighet till bland annat lokaler, skolan, kulturen och arbetsmarknaden. Området är stort. Frågorna berör allt ifrån rutiner för snöröjning till parfymer i rengöringsmedel. Mycket handlar om ifall det finns rutiner, styrdokument och mål för att öka delaktigheten och ifall målen följs upp.

- Hur många barn är det som inte kan gå i den skola de vill?

- Om barnen inte kan gå i den skola de vill så åtgärdar vi lokalen.Vi flyttar inte på barnen.

Så går diskussionerna mellan de närvarande som utbyter erfarenheter från sina respektive verksamhetsområden.