Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Goda insatser för trygghet och folkhälsa belönades

Pristagarna för 2014 års trygghets- och folkhälsoinsats har utsetts. De tre stipendiaterna är idrottskonsulenten Michael Fleuron, klass 6A på Porsöskolan och nätverket Ett Luleå för alla.

Prisutdelningen ägde rum inför kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen.

Michael Fleuron tog emot priset för Årets folkhälsoinsats.

Michael Fleuron tog emot priset för Årets folkhälsoinsats.

Årets folkhälsoinsats tilldelas Michael Fleuron

Motivering: Michael Fleuron som är aktiv i Bergnäsets idrottsförening har genom sitt långvariga ideella engagemang verkat för hela Bergnäsets bästa. Hans engagemang omfattar alla, även de som inte håller på med idrott. Frågor Michael värnar om är barn i ekonomiskt utsatta familjer och att minska bruket av alkohol och droger bland ungdomar.

Michael Fleuron får stor uppskattning av både barn och föräldrar. Genom sitt goda ledarskap sprider Michael glädje och engagemang och är en bra förebild för barn och ungdomar.

Det arbete bland barn och unga som Michael Fleuron har gjort är ett bra exempel på långsiktigt folkhälsoarbete.

Anna Waara representerade här Ett Luleå för alla och påpekade att nätverket består av många fler.

Anna Waara representerade här Ett Luleå för alla och påpekade att nätverket består av många fler.

Årets trygghetsinsats tilldelas Ett Luleå för alla

Motivering: Nätverket Ett Luleå för alla arbetar för att stärka sammanhållningen i lokalsamhället för att motverka rasism. De ordnar fredliga och positiva manifestationer och har engagerat många Luleåbor. De ordnar ett tillsammanskafé där alla är välkomna att få hjälp med läxan, träna svenska eller bara umgås. Ett Luleå för alla vill att vi ska leva tillsammans oavsett likheter eller olikheter. De vill skapa ett Luleå med tolerans och mångfald. 

Ett Luleå för alla skapar genom sitt arbete en större trygghet för alla lulebor och är ett gott exempel på arbetet för ett tryggare Luleå.

Klass 6A på Porsöskolan tog emot priset som Årets tryggaste skolklass.

Klass 6A på Porsöskolan tog emot priset som Årets tryggaste skolklass.

Årets tryggaste klass tilldelas Klass 6A, Porsöskolan

Motivering: Eleverna i klass 6A på Porsöskolan visar tillsammans med sin lärare Christer Jonsson att de arbetar för att vara en trygg klass. Elever och personal har tillsammans nominerat sig till stipendiet. 

I klassen finns ett tillåtande klimat, ingen lämnas ensam och alla stöttar varandra. Alla respekteras och allas åsikter är lika mycket värda. De äldre eleverna är förebilder för de yngre eleverna, ett ”hej” och en kram är naturligt. Eleverna och läraren pratar med varandra om allt som händer, de bryr sig om varandra, ingen ska vara ensam och ledsen. Eleverna lär sig saker på olika sätt, de läser, skriver och använder olika skapande utrycksformer för att visa och synliggöra sitt eget och andras lärande. Alla i klassen trivs och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Det gemensamma arbetet i klass 6 A är ett bra exempel på trygghetsarbete i en skolklass. 

Klass 6A hoppar för Kurirens fotograf.

Klass 6A hoppar för Kurirens fotograf.

Årets tryggaste klass blev bjudna på fika efter prisutdelningen.

Årets tryggaste klass blev bjudna på fika efter prisutdelningen.

En elev som fikar.