Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I framtiden väntar ett blötare Luleå.

Riktlinjer för klimatanpassning i Luleå

Klimatet i Luleå förändras i takt med den globala uppvärmningen och nu finns riktlinjer för hur Luleå kommun ska anpassa planeringen och byggandet till de nya förutsättningarna.

Ett huvuddrag i riktlinjerna är att anpassa byggnader och system för att klara av översvämningar och ökad nederbörd. Vissa anläggningar och miljöer ska också säkras mot för höga temperaturer.

Riktlinjer för klimatanpassning finns att ladda hem på kommunens sida för styrande dokument.

Planeringsnivåer för havet och Luleå älv finns tillgängliga som geodata i WebGIS.