Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Toppbetyg för kultur och fritid

Hurra för Luleå. Luleåborna är mycket nöjda med fritidsmöjligheterna i SCB-undersökningen.

Hurra för Luleå. Luleåborna är mycket nöjda med fritidsmöjligheterna i SCB-undersökningen.

Luleå fortsätter att ligga i topp när Statistiska centralbyrån frågar medborgarna om vad de tycker om sin kommun. Det visar resultaten från 2014. Luleåborna är nöjdast av alla i landet när det gäller kulturutbud, fritidsmöjligheter och idrotts- och motionsanläggningar.

SCB frågar varje år ett stort antal invånare hur de trivs i sin kommun och vad de tycker om kommunens verksamheter. 2014 deltog 129 kommuner. I Luleå genomfördes enkäten under hösten bland 1 200 personer, varav hälften lämnade svar.

Liksom tidigare år ligger Luleåbornas betyg över genomsnittet på nästan alla undersökta delområden. Det stora undantaget är bostäder. Sedan 2013 har många betyg förbättrats marginellt men det är bara på ett område där det är statistiskt säkert: Arbetsmöjligheter.

När det gäller kulturutbud, fritidsmöjligheter och idrotts- och motionsanläggningar har Luleå de mest nöjda medborgarna av alla. Luleå ligger också mycket bra till på en rad andra områden.

  • Kommersiellt utbud (4:e plats bland de 129 kommunerna)
  • Renhållning och sophämtning (5:e plats)
  • Utbildningsmöjligheter (6:e plats)
  • Räddningstjänst (6:e plats)
  • Vatten och avlopp (6:e plats)
  • Miljöarbete (7:e plats)
  • Kommunikationer (8:e plats)
  • Gymnasieskola (12:e plats)
  • Gator och vägar (13:e plats)

Bra betyg åt kommunens egna verksamheter

Av kommunens egna verksamheter får vatten och avlopp allra högst betyg. Luleåborna är också mycket nöjda med räddningstjänst, biblioteksverksamhet och sophämtning.

Alla skolformer ligger över genomsnittet. Störst skillnad är det för gymnasieskolan där Luleå har index 66 jämfört med 58 för samtliga kommuner.

Helhetsbetyget NMI (Nöjd-Medborgar-Index) är 64 för Luleå. Det är det sjunde bästa resultatet bland de 129 kommunerna.

Åsikter om inflytande sammanfattas i NII (Nöjd-Inflytande-Index). NII för Luleå är 50 jämfört med 41 för samtliga. Kommunens information är den faktor som får bäst betyg. Förtroendet för kommunpolitikerna är betydligt högre i Luleå än genomsnittet.   

Tydligt mönster sen 2006

– Luleåborna trivs uppenbarligen i sin kommun, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd. Det är glädjande att så många gärna rekommenderar vänner och bekanta att flytta hit.

– Vi har gjort den här undersökningen sen 2006 och mönstret är tydligt, kommenterar kommundirektör Anne Karlenius. Medborgarna i Luleå är mer nöjda än genomsnittet i landet. Det gäller både jämfört med samtliga kommuner och med kommuner i samma storleksordning.

SCB:s rapport och Medborgarundersökningar 2006-2014