Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kraftigt minskad brottslighet på tio år

Brottsligheten fortsätter att minska i Luleå. Sen 2004 har antalet anmälda brott minskat med 25 procent.

Enligt färsk statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes under 2014 drygt 7 300 brott i Luleå kommun. Inte sen 1999 har det anmälts färre brott.

Utvecklingen blir än tydligare sett till befolkningsökningen. 2004 - 2006 anmäldes årligen över 130 brott per tusen invånare. I fjol handlade det om 97 brott per tusen enligt den preliminära statistiken. Luleå ligger till och med under länsgenomsnittet numera.

Även våldsbrotten har minskat. I fjol anmäldes 585 våldsbrott i Luleå, vilket är den lägsta siffran sen 2003.

En annan brottskategori som minskat är skadegörelse. I fjol anmäldes 624 sådana brott, jämfört med över 1 000 för några år sen.

Närmare hälften av alla anmälda brott gäller stöld, rån och häleri. Dessa brottstyper har sammantaget minskat med över 40 procent de senaste tio åren. Antalet bildstölder har till exempel sjunkit drastiskt.

Bostadsinbrotten ligger däremot på ungefär samma nivå som för tio år sen, runt 70 stycken. Det samma gäller antalet cykelstölder. I fjol anmäldes 568 stulna cyklar.  

Narkotikabrotten fortsätter att ligga på en förhållandevis hög nivå. 2014 handlade det om närmare 800 narkotikabrott, vilket är en tredubbling jämfört med 2004.

Färre brott i Norrbotten 

Jämfört med landet som helhet begås betydligt färre brott i Luleå och övriga Norrbotten. Framför allt storstäderna drar upp rikssiffrorna. Några jämförelsetal för anmälda brott 2014:

                     Brott per 1000 inv     Våldsbrott          Stöld, rån, häleri

Sverige                  149                           11                                 57

Luleå                      97                             8                                 44

Norrbotten           98                             8                                 34