Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå förebild på Delaktighetsdagen

Luleå visar vägen, tycker Boverket i frågan om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Den 10 december ägde Delaktighetsdagenlänk till annan webbplats rum i Stockholm. Kommunalråd Yvonne Stålnacke representerade Luleå och berättade om arbetet som kommunen har gjort med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Boverkets samordnare för funktionshindersfrågor bloggade efteråt om föredraget:

"Luleå kommuns framgångsrika arbete presenterades av Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande. Det är en tydlig framgångsfaktor att ha ledningen med sig eftersom det är de som sätter prioriteringarna i arbetet och visar vad som är viktigt. Hon tryckte mycket riktigt på att framgången berott på att funktionshinderfrågor är ett prioriterat område, att det är en kunskapsfråga i chefslinjen, men även vikten av att samordna samarbeten och insatser."

Läs hela blogginlägget på boverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Luleås arbete med tillgänglighetsfrågor beskrivs på lulea.se/tillganglighet