Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samarbetsavtal SSAB och Luleå kommun

Ser fram emot samarbetet: kommunalrådet Yvonne Stålnåcke, SSABs platschef Nils Edberg och kommundirektör Anne Karlenius (från vänster)  Foto: Jens Bäckström

Ser fram emot samarbetet: kommunalrådet Yvonne Stålnåcke, SSABs platschef Nils Edberg och kommundirektör Anne Karlenius (från vänster) Foto: Jens Bäckström

Luleås kommundirektör Anne Karlenius och SSABs platschef Nils Edberg skrev idag på ett samarbetsavtal för att skapa praktikplatser för personer med invandrarbakgrund. Samarbetet går ut på att Luleå kommun anställer nystartsjobbare som går språkpraktik på SSAB. 

Arbetsmodellen är framtagen på SSAB i Borlänge och ska nu etableras i Luleå.  Maximalt 20 praktikanter ska börja sina praktik i januari. Rekryteringen pågår för fullt.

-Det finns flera orsaker till att SSAB gör detta. En är att SSAB vill öka mångfalden bland de anställda för att skapa bättre förutsättningar för att verka på en global och multikulturell marknad. Dessutum pågår det ett generationsskifte, många går i pension de närmaste åren och SSAB måste ligga i framkant för att hitta nya medarbetare, säger SSABs platschef Nils Edberg.

Luleå kommun har arbetsgivaransvar för praktikanten, det betyder att kommunen står för löneutbetalningar, rehabilitering, försäkringar med mera. Kommunen och SSAB har delat arbetsmiljöansvar för praktikanten, vilket innebär att SSAB står för introduktionskursen och en handledare på plats. Luleå kommun säkerställer att praktikanten har rätt förutsättningar för jobbet.

-Det är helt nytt sätt att arbeta med att få ut människor i arbetslivet. Avtalet är helt i linje med vår strävan att vara en arbetsgivare som sätter mångfald i fokus. Kulturell mångfald kan leda till nytänkande och det välkomnar vi, säger kommundirektör Anne Karlenius.

-Vi är särskilt glada att SSAB har tagit det initiativet till samarbete för att öka mångfalden. Språket är nyckeln för att hitta en ingång. Och på arbetsplatsen lär man sig språket bäst, avslutar kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

Kontaktpersoner:

Anne Karlenius, Luleå kommundirektör, 0920- 45 37 11

Sara Blix , SSAB, informationsansvarig, 070- 358 20 39