Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Foto: Pär Johansson

Sätt din prick på Luleåkartan

Har du förslag på hur platser i Luleå skulle kunna förbättras och utvecklas? Lämna ett förslag i vår karttjänst.

Markera den plats på kartan där du ser möjligheter och beskriv dina tankar. Du kan lämna synpunkter på områden inom hela Luleå kommun. De områden där du bor eller vistas ofta är sådana som du har en speciell kunskap om och den kunskapen är värdefull att ta del av vid stadsplanering. Lämna därför gärna dina förslag till oss. Karttjänsten finns på

www.lulea.se/utvecklalänk till annan webbplats