Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

SCB frågar 1 200 Luleåbor

Luleå kommun vill veta vad medborgarna tycker.

Luleå kommun vill veta vad medborgarna tycker.

1 200 Luleåbor har just nu chansen att tycka till om Luleå kommun. Resultatet presenteras i december.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har sedan 2006 genomfört medborgarundersökningar på uppdrag av Luleå kommun. Nyligen fick 1 200 utvalda Luleåbor undersökningen i sin brevlåda. 

Frågorna handlar om hur det är att bo och leva i Luleå, hur man bedömer den kommunala servicen och möjligheten till inflytande.  

Om du är en av dem som fått enkäten har du möjlighet att påverka slutresultatet. Ju fler som svarar desto säkrare slutsatser kan dras om vad som behöver göras.