Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur går det med bostadsbyggandet?

Det är väl en av de mest angelägna frågorna i Luleå kommun. Svaret är: Det går framåt. Bara i år beräknas ca 470 bostäder bli färdiga.

byggkran i Luleå

På Lulsundsberget byggde Lulebo två till höghus med 104 lägenheter där hyresgästerna är redan inflyttade. I centrum blev 49 Lulebo-lägenheter färdiga i kvarteret Hörnan. Trygghetsboendet på Örnäset invigdes också i år med 30 bostäder. Nästa år i april blir 50 lägenheter på Radiomasten färdiga, där byggs äldreboendet om till hyreslägenheter.

-Utöver Lulebos nya bostäder hoppas vi att ytterligare 250 bostäder blir klara för inflyttning, förklarar Luleå kommuns planchef AnneLie Granljung.

-På Kronanbacken räknar vi med att 19 radhus och 30 lägenheter blir färdiga. På Hällbacken kommer det att stå 40 nya villor i slutet av det här året. Så även om det kanske kan kännas lite trögt ibland så byggs det fortfarande i högt tempo i Luleå.

Utöver de bostäderna som redan byggdes har Luleå kommun färdiga byggplaner för 1 866 bostäder. Det motsvarar cirka 3 300 boende.

På Luleå.se uppdateras information om Luleås tillväxt kontinuerligt. Klicka på loggan 10 000 nya Luleåbor om du vill veta mer.

En sammanfattning av färdiga, pågående och kommande planer (länk)öppnas i nytt fönster

Så många bostäder byggs 2012-2016 (länk)öppnas i nytt fönster

Kontaktperson: planchef AnneLie Granljung, 0920-45 35 46