Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Till Berlin för att hämta gröna idéer

Luleå kommun och övriga fyrkantskommunerna ska studera modern stadsplanering i Berlin. Politiker och tjänstemän som är ansvariga för stadsbyggnad i Luleå, Boden, Älvsbyn och Piteå reser i morgon, onsdag, till Tyskland för att hämta inspiration om hur man bygger hållbart och grönt.

På programmet står bland annat besök på den gamla flygplatsen Tempelhof som ska byggas om till en ny grön stadsdel.

-Vi kan lära oss mycket av hur man planerar och bygger i Tyskland. Vi vill gärna ta del av goda exempel som passivhus, som förbrukar väldigt lite energi, och baugemeinschaften där flera familjer går ihop för att bygga, säger Kaj Hedstig, ordförande i byggnadsnämnden. Varför kan vi inte ha sådana lösningar i Luleå?

Fyrkantsdelegationen ska också studera cykelväger och smarta trafiklösningar.

Kontaktperson Kaj Hedstig, ordförande byggnadsnämnden 070- 395 77 06