Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pappor i Luleå tar ut mer föräldrapenning

Pappor i Luleå är jämförelsevis bra på att ta ut föräldrapenning. De tar ut 20 procent av dagarna under barnets första två år.

Föräldraförsäkringen fyller i år 40 år. För att uppmärksamma det har Försäkringskassan sammanställt statistik över hur fördelningen av föräldrapenningdagarna ser ut. 

I genomsnitt tar pappor i Sverige ut 17 procent av föräldrapenningdagarna under barnets två första år. Pappor i Luleå och Kiruna är bäst i Norrbotten med 20 procent av dagarna. I fyra kommuner i landet, bland annat i Umeå, tar papporna ut 24 procent.