Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Anna Henriksson (till vänster) och Anna Lindh Wikblad.

Anna Henriksson (till vänster) och Anna Lindh Wikblad.

Klart med chefer till ny organisation för samhällsbyggnadsprocessen

Anna Henriksson och Anna Lindh Wikblad ska leda kommunens nya miljö- och byggförvaltning respektive samhällsutvecklingskontor.

Arbetet med kommunens nya översiktsplan och målet 10 000 nya Luleåbor har lett till ett behov av att utveckla samhällsbyggnadsprocessen så att den blir tydligare, effektivare och mer strategisk. Därför förändrar Luleå kommun sin organisation från och med den 1 januari 2015.

En miljö- och byggförvaltning bildas där myndighetsutövningsfrågor ska hanteras. Myndighetsutövningen innefattar bland annat tillstånd och anmälan, tillsyn inom livsmedel, miljö och bygg samt lovgivning och dispenser. Förvaltningschef blir Anna Henriksson som idag arbetar som chef för bygglovsavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Ett samhällsutvecklingskontor bildas under kommunlednings-förvaltningen. Kontoret ska samordna kommunövergripande samhällsutvecklingsfrågor för en långsiktig hållbar utveckling av Luleå. Det innefattar till exempel översiktsplanering, hållbarhetsfrågor samt övergripande mark-, bostads- och fastighetsfrågor. Kontorschef blir Anna Lindh Wikblad som idag arbetar på stadsbyggnadskontoret och bland annat varit projektledare för Vision Luleå 2050.

– Jag är övertygad om att båda två kommer att starta upp och samordna förvaltningens respektive kontorets arbete så att verksamheterna drivs med kvalité och effektivitet. De kommer redan i höst börja planera för den nya organisationen, säger kommunchef Anne Karlenius.

Tillträde sker den 1 januari 2015.

Sedan tidigare är det klart att länk till annan webbplatsBengt Jonsson blir chef för den nya stadsbyggnads­förvaltningen, som kommer att bestå av nuvarande tekniska förvaltningen och delar av stadsbyggnadskontoret.

Mer om kommunens omorganisation

Kommunfullmäktige godkände den 25 augusti förslaget till ny organisation för samhällsbyggnadsprocessen. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2015.

Tre nämnder – miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden – och tre förvaltningar – miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen – avvecklas. I stället inrättas en stadsbyggnadsnämnd och en miljö- och byggnämnd med tillhörande förvaltningar. Samtidigt skapas ett samhällsutvecklingskontor på kommunledningsförvaltningen för övergripande och strategiska frågor.