Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vårt Luleå om kommunvalet

Nya Vårt Luleå delas ut till hushållen 23-24 augusti. Det är ett specialnummer om kommunvalet.

Söndagen 14 september är det val i Sverige till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

Helgen 23-24 augusti delas Vårt Luleå valspecial ut till hushållen i kommunen. Tidningen handlar nästan helt om kommunvalet där 61 ledamöter till kommunfullmäktige ska utses.

I dag finns nio partier representerade i fullmäktige. Varje parti ägnas en sida i tidningen. Ytterligare fyra partier har beställt valsedlar till kommunvalet.

Cirka 61 000 Luleåbor är röstberättigade till kommun- och landstingsval. Något färre har rätt att rösta i riksdagsvalet. 

Om du inte får tidningen i brevlådan dinns den att hämta på turistbyråerna och på biblioteken.

Tidningen som pdf

Tidigare nummer av Vårt Luleå