Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gratis wifi till centrum utreds

Luleå kommun vill erbjuda gratis uppkoppling i Luleå centrum via ett trådlöst nätverk. På måndag behandlas frågan i plan- och tillväxtutskottet.

-För att öka Luleås attraktionskraft för såväl Luleåbor som besökare vill vi kunna erbjuda den möjligheten, förklarar kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

Fler och fler städer erbjuder tillgång till gratis uppkoppling på gator och torg. Det finns olika koncept i olika städer. Helsingborg är en av de kommuner som var tidigt ute med fritt wifi, där kräver man inte någon registrering. I andra kommuner krävs en individuell inloggning för att komma åt nätverket. I Jönköping finansieras gratis wifi genom annonsintäkter och man kan surfa fritt i två timmar, därefter är det en mindre kostnad.

- Det ska vara enkelt att vara uppkopplad när man rör sig i centrala Luleå. Gratis wifi ger också en signal till besökare att Luleå är en modern stad som ligger i teknisk framkant, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Förslaget till plan- och tillväxtutskottet är att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att utreda hur gratis wifi kan realiseras. I planeringen för det nya Köpmantorget finns redan planer på gratis wifi.