Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Xian blir Luleås vänort

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har idag sagt ja till att Luleå kommun upprättar ett vänortsavtal med staden Xian i Kina.

Staden Xian i Kina ska bli Luleås vänort

Bakgrunden är att Luleå sedan ett par år tillbaka har löpande kontakter med Xian när det gäller utbildning och kultur. Ett konkret resultat är Konfuciusinstitutet. Luleå tekniska universitet har även ett samarbetsavtal med ett universitet i Xian. Dessutom finns intresse för hur Luleå kommun arbetar med vård och omsorg.

Även staden Santa Lucia de Tirajana på Gran Canaria vill gärna ha Luleå som vänort. Staden tar sedan 1963 via Lions emot en av kandidaterna till Norrbottens Lucia.  Här anser KS/APU att relationerna bör utvecklas mer innan ett vänskapsavtal sluts.

Luleå har i dag vänorterna Tromsö (Norge), Kemi (Finland), Murmansk (Ryssland) Zenica (Bosnien-Hercegovina) och Puerto Cabezas (Nicaragua) som kräver olika resurser. Vänortskommittén ska få i uppdrag att se över nuvarande vänorter.