Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Mångfald en framgångsfaktor

Utan utrikesfödda klarar vi inte av att leverera välfärden, skriver Yvonne Stålnacke, kommunalråd och Anne Karlenius, kommunchef, i en debattartikel som NSD och Kuriren publicerad idag.

Luleå kommun står inför stora utmaningar med pensionsavgångar, rörlighet och tillväxt. Det innebär att vi behöver rekrytera 600-700 medarbetare varje år minst intill 2021. Hela Norrbotten behöver 41 000 nya anställningar till 2025.

Särskilt inom äldreomsorgen är behovet stort. De kullar som kommer in på arbetsmarknaden är mindre än de som lämnar. Samtidigt blir pensionärerna fler och äldre, de som är över 80 år blir nästan dubbelt så många som idag. Det betyder att samtidigt som arbetskraften minskar ökar behovet av tjänster, t.ex. inom äldreomsorgen. Över 3 000 anställda inom vård och omsorg behöver rekryteras i Norrbotten, minst 100 undersköterskor kommer Luleå kommun att anställa årligen. Och de som ska fylla behoven bor inte alla i Luleå, Norrbotten eller resten av Sverige. De bor i hela världen. I denna demografiska utmaning står vi i Luleå inte ensamma: det drabbar kommuner i andra europeiska länder lika mycket.

Mångfald är en nyckel för att lyckas med kompetensförsörjningen i framtiden eller rakare uttryckt: utan utrikesfödda klarar vi inte av uppdraget att leverera välfärden. Vem tar hand om oss när vi är gamla? Det är inte bara Lisa från Luleå utan det är också David från Uganda eller Dina från Palestina. Var fjärde som går vård och omsorgsprogrammet inom Luleå kommuns vuxenutbildning kommer från något annat land i världen.

Människor som har en enorm drivkraft och vill vara en del av vårt samhälle. Vi har inte råd att utesluta dem! Luleå kommun är en arbetsgivare som sätter mångfald i fokus. Inom våra förvaltningar jobbar engagerade medarbetare från Afghanistan, Bosnien, Colombia, Indien, Palestina, Ryssland, Tyskland och USA. Vi vet att kulturell mångfald kan leda till nytänkande och vi välkomnar att nya Luleåbor söker våra lediga tjänster.

Vi ser gärna att näringslivet tar ett större ansvar, att flera arbetsgivare vågar anställa utrikesfödda. Var tionde Luleåbo kommer redan idag från utlandet. Den folkökning som de senaste åren har skett efter 20 års tillbakagång i Norrbotten beror uteslutande på inflyttning. Och invandring eller migration har både positiva och negativa effekter. Vi har många kompisar som kommer från alla världens hörn. Vi tänker ofta på en familj från Afghanistan vars fyra döttrar uppfyller sin livsdröm genom att de studerar till civilekonomer och lärare i Sverige. Just lärare har Luleå kommun också ett stort behov av att anställa framöver.

Men vi vill också bli bättre på att ta tillvara de utrikesföddas kompetenser och erfarenheter. Om kompetensen matchar våra krav men språket är inte perfekt, så kanske vi erbjuder handledning och stöd på arbetsplatsen? Det är väl där man lär sig bäst?

Luleå vill växa med 10 000 nya Luleåbor. Vi jobbar hårt med att skapa bostäder till alla nya Luleåbor från Sverige och hela världen. Vi välkomnar alla nya Luleåbo, de är med och lär våra barn och ger omsorg och vårdar oss när vi är gamla.

Yvonne Stålnacke, (S) kommunalråd Luleå kommun

Anne Karlenius, kommunchef Luleå