Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bengt Jonsson. Foto: Alf Lindberg.

Bengt Jonsson blir chef för Luleå kommuns nya förvaltning

För att skapa en effektivare samhällsbyggnadsprocess planerar kommunen en organisationsförändring från och med 1 januari 2015. Bland annat föreslås att en stadsbyggnadsförvaltning bildas genom att tekniska förvaltningen och delar av stadsbyggnadskontoret slås samman. Chef för den nya förvaltningen blir Bengt Jonsson.

Bengt Jonsson är sedan fyra år tillbaka chef för tekniska förvaltningen. Han är utbildad civilingenjör och har flera års erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar inom både offentlig och privat verksamhet.

– Bengt har gjort ett mycket bra arbete som chef för tekniska förvaltningen. Med sin gedigna erfarenhet och sitt intresse för samhällsutveckling uppfyller han väl de kvalifikationer vi ställer på befattningen, säger kommunchef Anne Karlenius.

– Jag övertygad om att Bengt kommer att forma och utveckla den nya förvaltningens arbete så att vi får en tydligare och effektivare samhällsbyggnadsprocess i linje med kommunens nya översiktsplan och målet 10 000 nya Luleåbor.

Bengt Jonsson kommer under hösten att ansvara för förändringsarbetet och han tillträder som chef för stadsbyggnadsförvaltningen från och med 1 januari 2015, under förutsättning att fullmäktige beslutar i enlighet med organisationsförslaget.

Förslaget till omorganisation innebär även att en miljö- och byggförvaltning inrättas och att ett samhällsutvecklingskontor för övergripande och strategiska frågor skapas på kommunledningsförvaltningen. Rekryteringen av de chefsbefattningarna pågår och ska vara klara senast den 1 september.

Mer om kommunens omorganisation

Arbets- och personalutskottet godkände måndagen 16 juni förslaget till ny organisation för samhällsbyggnadsprocessen. Förslaget behandlas nu vidare i kommunstyrelsen den 11 augusti och i kommunfullmäktige den 25 augusti. Om allt går som planerat träder den nya organisationen i kraft den 1 januari 2015.

Tre nämnder – miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden – och tre förvaltningar – miljökontoret, stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen – avvecklas. I stället inrättas en stadsbyggnadsnämnd och en miljö- och byggnämnd med tillhörande förvaltningar. Samtidigt skapas ett samhällsutvecklingskontor på kommunledningsförvaltningen för övergripande och strategiska frågor.

Under hösten förändras även ledningsorganisationen. Tjänsten som kommunchef görs om till kommundirektör med ansvar även för bolagskoncernen. Syftet är att stärka samordningen inom Luleå kommunkoncern. En biträdande kommundirektör kommer att anställas för att hantera den löpande förvaltningen i bolagskoncernen.