Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleås vänort drabbat av översvämningar

Luleå kommuns vänort Zenica i Bosnien-Hercegovina har drabbats av de översvämningar som lamslår stora delar av landet. Behovet av  hjälp är stort. Du som vill kan skänka ett bidrag via radiohjälpen.

Läs mer om översvämningarna och hur du kan skänka ett bidrag till Luleås vänort:  http://www.svt.se/radiohjalpen/oversvamningar-pa-balkanlänk till annan webbplats

Läs mer på vänortskommitténs hemsida