Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gratis busskort till LTU:s studenter

Under höstterminen 2014 och vårterminen 2015 ska alla LTU-förstaårsstudenter som är folkbokförda i Luleå få ett busskort som gäller i 4 månader. Det beslutade Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott igår.

Foto: Susanne Lindholm

Kostnaden för de subventionerade busskorten på maximalt 1 350 000 kr finansieras genom uppräkning av anslaget för skatteintäkter. Hittills har bara de universitetsstudenter som är organiserade i studentkåren fått erbjudanden om gratis busskort. Kommunen vill på det här sättet välkomna nya studenter till Luleå. Varje ny LTU-student som folkbokför sig i Luleå innebär ca 20 000 – 30 000 kr i ökade skatteintäkter.

Vidare beslutade arbets- och personalutskottet den 26 maj:

Luleå kommun borgar för Luleå hamn AB

Luleå hamn ska enligt avtal köpa anläggningstillgångar och behöver låna pengar för det. Det handlar om 100 miljoner kronor som Luleå kommun ska teckna borgen för samt en checkkredit för löpande drift på 20 miljoner kronor.

Försök med nattbussar under nästa sommar

Kommunstyrelsens APU har beslutat att tillstyrka ett medborgarförslag om nattbussar vid ett klockslag under sommaren. Luleå Lokaltrafik kommer därför att testa en nattur på respektive nattbusslinje kl 01.10 sommaren 2015 eftersom personalplaneringen för sommaren 2014 redan är gjord. Efter utvärdering tas beslut om turen ska permanentas.

Trygghetsboende Råneå

Luleå kommun ser positivt på att bygga någon form av boende för äldre i Råneå. Ett årgångshus på Klockarängen däremot går inte att realisera. Ett motsvarande medborgarförslag avslogs. Tekniska förvaltningen bedömer att de lediga lokalytorna är för små för ett komplett årgångsboende.

Bland övriga beslut:

  • Sommarlägret Mukulat kesäleiri II som riktar sig till barn samt deras föräldrar och mor- och farföräldrar får 16 000 kr i bidrag. Medlen tas ur anslaget för finskt förvaltningsområde.
  • Efter ett medborgarförslag ska kommunen rusta upp lekplatsen i Svartöstan.
  • Patienthotellet Vistet Sunderby beviljas serveringstillstånd på restaurang och uteservering.