Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Nicke Nordmark och Hasse Johansson får Luleå kommuns jämställdhetsstipendium

Nicke Nordmark och Hasse Johansson får Luleå kommuns jämställdhetsstipendium

Journalister på SVT får Luleå kommuns jämställdhetsstipendium

En enig jämställdhetskommitté i Luleå tog den 16 april beslut om att ge 2014 års jämställdhetsstipendium till journalisterna Nicke
Nordmark och Hasse Johansson på SVT. De två har i Uppdrag granskning lyft frågor som bl a handlar om jämställdhet och det utbredda näthat som grasserar olika sociala medier.

Stipendiet är på 15 000 kronor och delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj.

Motivering

Nicke Nordmark och Hasse Johansson, journalister vid SVT, har i flera program i ”Uppdrag Granskning” lyft frågor med koppling till jämställdhet. Bland annat i programmet om en våldtäkt i Bjästa för ett par år sedan synliggjordes hur nästan ett helt samhälle tog parti för gärningsmannen, trots fällande dom. Den våldtagna flickan utsattes för smutskastning och kränkningar av tusentals människor via internet.

I ett annat program, om  näthat, vittnar ett stort antal kvinnor som är författare, journalister, bloggare och debattörer om sina erfarenheter av att hotas av våld på grund av sina åsikter om demokratiska rättigheter och jämställdhet.

Nicke Nordmark och Hasse Johansson har lyft jämställdhet på medias agenda och visat konsekvensen av den yttersta ojämställdheten, hat och våld.

Jämställdhetskommittén i Luleå kommun vill genom stipendiet lyfta vikten av medias roll i arbetet för jämställdhet på alla plan och ger därför 2014 års jämställdhetsstipendium till Nicke Nordmark och Hasse Johansson.

Kontaktuppgifter: Helena Enqvist, ordförande i jämställdhetskommittén, 070-691 00 88